About propliaflagec

עם ההגעה לישראל, החברה מספקת לעובדים דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק בסדרו של העובד, מכיוון שעלויות הדיור נופלות בדיוק על חשבון הילדה. העלות המשוערת של נדל"ן יומי בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות לעידוד עובדים. עובדים משאירים מתנות מגברים. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל נערות ליווי בגבעתיים – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם רווחים משמעותיים, ולגברים עשירים מעניקים לשירותים רמה טובה יותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבצע שותפות ארוכה, שתפוך למקום המלחמה הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.